Utredning

Vi bistår med utredningsoppgaver innen områdene:

  • Psykiske lidelser
  • Rettspsykiatri og -psykologi
  • Psykososialt arbeidsmiljø
  • Rusproblemer
  • Trygde- og forsikringssaker
  • Risiko- og sårbarhetsanalyser
  • Beredskapsplanlegging
Telefon: 47 48 30 00 - Telefaks: 94 77 00 03 - E-post post@setsaas.no Setsaas Medisinske Senter as, - Nordre gate 12 VI.etg., - 7412 Trondheim