Presseomtale av selvmord

Pressens omtale av selvmord og Pressens Vær Varsomplakat er forandret den siste tiden. Redaktør Nybø har skrevet en veileder for pressen om dette temaet. Den finner du under menyvalget Nedlasting/Pasientorienteringer.

Telefon: 47 48 30 00 - Telefaks: 94 77 00 03 - E-post post@setsaas.no Setsaas Medisinske Senter as, - Nordre gate 12 VI.etg., - 7412 Trondheim