Tåler vi alt - uansett rammevilkår?

Det handlet ikke bare om teknikk og politikk under årets landskonferanse i Norsk Nærradioforbund. Programkomiteen hadde også sørget for at deltakerne fikk fokus på egen person og sin mentale helse. Det er de daglige «rammevilkårene» som sammen utgjør den store helheten. Dét vet Michael Setsaas alt om.

Av: Øystein Bjerkeland.

Setsaas er lege og spesialist i psykiatri. Han er leder og medisinsk ansvarlig ved Setsaas Medisinske Senter i Trondheim, og har lang erfaring med å følge opp og hjelpe blant annet pressefolk som har vært utsatt for traumatiske opplevelser. Men det er ikke bare de store traumene som kan stresse i en arbeidssituasjon. Og nettopp her var fokuset til Setsaas denne lørdagen på Røros.

 

Sammenheng

 

– Vi skal bevege oss fra rammevilkår og makroperspektiv til deg og mikroperspektiv, forklarte han innledningsvis.

 

Noe som åpenbart fenget en lutter forsamling. Setsaas ville ha fokuset over på alle de små tingene som til sammen utgjør arbeidsdagen og fritiden vår. Hva betyr det ene for det andre? Og hvem kan og bør gjøre noe med det hvis ikke alt er som det skal?

 

– Er det noen her i salen som tar med seg jobben hjem? Er det bare meg? Jeg tror vi alle gjør det. I større eller mindre grad. For jeg er et helt menneske. Og dette mennesket er jeg 24 timer i døgnet. Fysikken du har på jobb har du når vi er hjemme, og problemene du eventuelt måtte ha hjemme og det det gjør med psyken, tar du med på jobb. Eller motsatt. Det psykiske og det fysiske henger sammen. Du er ett menneske, understreket legen.

 

Hva truer?

 

– Er endrede rammevilkår og stadige krav til bedre økonomi en hverdagspåkjenning som på sikt kan skape helsemessige problemer? Jobben som journalist eller reporter i et lite lokalsamfunn - kan dét innebære psykiske påkjenninger? spurte Setsaas retorisk, før han oppsummerte noen av de vanlige truslene i jobbsammenheng: Konflikter med medarbeidere, ledelse eller lokalsamfunnet, nedskjæringer, oppsigelser, beordringer, omplassering, mangel på aksept og eller mestring.

 

– Alle disse forholdene kan føre til utbrenthet og psykiske lidelser om det ikke tas på alvor. En krise eller en traumatisk opplevelse kan i mange tilfeller være enklere å forholde seg til. Da vil en reaksjon ofte tvinge seg fram, det være seg stor sorg, sinne eller annet. Men små mengder press over lang tid blir ofte neglisjert. Og jo lengre du går, dess vanskeligere blir det

 

Ditt eget ansvar

 

– Hvem har så ansvaret for å gjøre noe med dette? Hvem har hovedansvaret for din psykiske helse? Mange kommer til meg og vil at jeg alene skal forestå behandlingen. Det er en umulig oppgave. Jeg sender dem hjem igjen med spørsmål og problemstillinger de selv må gripe fatt i. Du har selv ansvaretet for livet ditt! 

Etterhvert kom Setsaas også inn på de forskjellige symptomene på utbrenthet. 

– I en tidlig fase vil sviktende arbeidskapasitet, tretthet, nedsatt konsentrasjonsevne, faglig stagnasjon, økt sykelighet og isolasjon, samt generell lav terskel for irritasjon være typiske symptomer. Blir ikke problemene tatt hånd om, kan vi etterhvert se rusmissbruk, sviktende dømmekraft, nevrotiske lidelser, økonomiske og familiære problemer, seksuelle overgrep, kriminell adferd og i ytterste konsekvens selvmord.

 

– Tenk litt over dette når det plutselig blir kjent at en lokal tillitsvalgt med plettfri vandel har gjort et underslag. Det kan hende det vil gjøre noe med hvordan du velger å vinkle saken.

 

Erkjenn realitetene

 

I følge Setsaas er det første du må gjøre når du opplever symptomer på utbrenthet å erkjenne den faktiske situasjonen.

 

– Ikke røm inn i arbeidet ditt, og vær kritisk til bruk av rusmidler. Når du merker at begeret er fullt, skjerm deg selv! Jeg gjør det flere ganger i løpet av et år. Min sekretær får beskjed om at jeg ikke tar imot henvendelser i det hele tatt den dagen. Jeg lukker døra og vil ikke ha noen inn der. For husk det er lettere å forebygge enn å behandle! Ta en time-out!

 

Setsaas anbefalte også å ta kontakt med kolleger, bedriftshelsetjenesten eller med sjefen om en kjenner på stress og utbrenthet.

 

Gjør noe med det

 

– Organiser ditt eget liv, sørg for faglig fornyelse og vær opptatt av ditt forhold til omverdenen. Det viktigste rådet mitt er likevel at du lærer mestring av motgang. For motgang vil du uansett møte flere ganger både i arbeidslivet og ellers. Mestring av motgang er nøkkelen.

 

Avslutningsvis oppfordret han alle å sette sin egen situasjon på agendaen.

– Bruk, for eksempel, noen minutter hver fredag på å finne ut hvordan du har det på jobben. Gjør det sammen med kollegene i kaffepausa du har klokka to. Det er ditt liv - og det er ditt ansvar. Ta det ansvaret!

Telefon: 47 48 30 00 - Telefaks: 94 77 00 03 - E-post post@setsaas.no Setsaas Medisinske Senter as, - Nordre gate 12 VI.etg., - 7412 Trondheim