Sosialpornografi eller ærlig formidling?

Psykisk syke og pårørende ser noen ganger grunn til å kontakte media. Tragiske hendelser har ved flere anledninger satt dagsorden for det offentlige ordskiftet om vårt psykiske helsevern. Medias kritiske søkelys er nødvendig, men er media kritiske nok til sin egen håndtering av slike følsomme tema?  

Sissel Benneche Osvold, journalist og spaltist i Dagbladet, Michael Setsaas, privatpraktiserende spesialist i psykiatri, leder i Norsk Journalistlag Ann – Magrit Austenå og Marit Kristine Bugten fra Landsforeningen for pårørende innenfor psykiatrien (LPP), møtes til debatt.

Les mer: Sosialpornografi eller ærlig formidling?

Debriefing

Temaet debriefing er igjen blitt aktualisert på bakgrunn av en artikkel som ble publisert i et engelsk tidsskrift for en tid tilbake. Artikkelen har vakt rimelig oppsikt og er til dels sterkt faglig kritisert for sine bastante konklusjoner. Hva er egentlig debriefing og hvilke råd er det grunnlag for å gi til redningspersonell i Norge?

Les mer: Debriefing

Tåler vi alt - uansett rammevilkår?

Det handlet ikke bare om teknikk og politikk under årets landskonferanse i Norsk Nærradioforbund. Programkomiteen hadde også sørget for at deltakerne fikk fokus på egen person og sin mentale helse. Det er de daglige «rammevilkårene» som sammen utgjør den store helheten. Dét vet Michael Setsaas alt om.

Les mer: Tåler vi alt - uansett rammevilkår?

Schrødingers katt og psykopati!

Etter Schrödinger spesial i NRK1 03.01.2002 stilte NRK`s seere spørsmål om psykopati og fikk svar på NRK`s internettsider av psykiater Michael Setsaas.

Les mer: Schrødingers katt og psykopati!

Telefon: 47 48 30 00 - Telefaks: 94 77 00 03 - E-post post@setsaas.no Setsaas Medisinske Senter as, - Nordre gate 12 VI.etg., - 7412 Trondheim